XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 66176.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-03-06 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/38062/17/339]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hurtowni maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 46.6 (Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia).

Liczba rekordów:
11 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm wydobywających rudy metali

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 07 (Górnictwo rud metali).

Liczba rekordów:
35

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.03.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD SPÓŁKI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHORZOWSKA
2.ImionaKATARZYNA ALICJA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE