Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 10814.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-12 r.
[BMSiG-10122/2018]

Likwidator AML POLYMERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w likwidacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Kopalniana 22C/2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476777, po raz drugi zawiadamia, iż w dniu 1.02.2018 r. powzięta została i zaakceptowana przez jedynego komplementariusza uchwała walnego zgromadzenia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!