Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10817.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-02-15 r.
[BMSiG-10072/2018]

Spółka AP Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-808, ul. Mińska 25, wpisana do KRS pod nr. 0000411303, działając na podstawie art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 05.03.2018 r. niniejszym ogłasza zamiar zwrotu dopłat w kwocie 216.000,00 PLN (słownie: dwieście szesnaście tysięcy złotych)...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!