I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10818.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-10-30 r.
[BMSiG-10060/2018]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Biurowiec Zamknięta Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 0000483748) na podstawie art. 179 § 2 KSH zawiadamia o zamiarze zwrotu dopłat. Uchwałą nr 01/01/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło dokonać zwrotu dopłat wniesionych w latach ubiegłych w kwocie 322 PLN na 1 udział, w kwocie łącznej 1.107.358...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!