Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10822.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-10-14 r.
[BMSiG-10047/2018]

Likwidator Hotel Saski sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do KRS pod nr 0000480223, zawiadamia, że na skutek uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24.10.2016 r. o rozwiązaniu spółki otwarta została likwidacja postanowieniem z dnia 11.05.2017 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!