Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10823.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-04-19 r.
[BMSiG-10059/2018]

Likwidator Kraken IT sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, informuje, że uchwałą zgromadzenia wspólników z 25.01.2018 r. rozwiązano Kraken IT sp. z o.o. oraz otwarto jej likwidację. Wzywa się wierzycieli Kraken IT sp. z o.o. w likwidacji do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!