Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10827.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-09-22 r.
[BMSiG-10058/2018]

W dniu 21.10.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PRINTELIZE.COM podjęło uchwałę o rozwiązaniu PRINTELIZE.COM sp. z o.o. w likwidacji (KRS: 0000638435) w Łodzi i otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia na adres: ul. A. Kerna nr 16B lok. 5, 92-104...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!