Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10832.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-05-27 r.
[BMSiG-10123/2018]

Likwidator Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AL-MAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie (adres: 30-683 Kraków, ul. Nowosądecka 31/81), wpisanej do KRS w dn. 27.05.2009 pod nr 0000330436, ogłasza, iż w dniu 17.03.1992 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarło jej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!