Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10833.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-07-31 r.
[BMSiG-10100/2018]

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 01.02.2018 roku postanowiono rozwiązać spółkę pod firmą: Pszczółka sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000518530 i otwarto jej likwidację. W związku z powyższym wzywa się wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!