Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10835.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-09-12 r.
[BMSiG-10136/2018]

W związku z uchwałą wspólników SYNERGIS - PDM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 1.02.2018 r. o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!