Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 10838.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-10-26 r.
[BMSiG-10129/2018]

BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (40-389), przy ulicy Krakowskiej 191, KRS 0000291379, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki: KOBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, KRS 0000634653 (dalej: KOBUD), na podstawie art. 399 § 3 ksh w związku z § 27 ust. 3 Statutu KOBUD zwołuje na 9 kwietnia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!