Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 10839.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-16 r.
[BMSiG-10138/2018]

Zarząd "FABUD" Wytwórnia Konstrukcji Betonowych Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich, ul. Wyzwolenia 2, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Spółki, o godz. 1000, w Siemianowicach Śląskich,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!