Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 10840.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-10-09 r.
[BMSiG-10093/2018]

Zarząd Mazowieckich Zakładów Przetwórstwa Rolno-Spożywczego "POL-AGRO" S.A. w Grójcu, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 kwietnia 2018 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!