Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 10841.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-12-04 r.
[BMSiG-10057/2018]

Kunagone S.A. z siedzibą w Chełmku, wpisana do KRS pod numerem 707284, podaje do publicznej wiadomości Statut spółki Kunagone S.A.: § 1 1. Firma Spółki brzmi: Kunagone Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Kunagone S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Chełmek (Gmina Chełmek, powiat oświęcimski, województwo małopolskie). § 2 1....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!