I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 10843.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-11-06 r.
[BMSiG-10044/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 740

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm deweloperskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 41.10.Z (Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków).

Liczba rekordów:
30 267

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Mazowieckiego Towarzystwa Gospodarczego Agri-Rol Spółka Akcyjna z siedzibą w Książenicach, al. E. Marylskiego 96, zwołuje na dzień 11 kwietnia 2018 r., o godz. 1500, w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku obrad WZA. 2. Stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!