Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 10844.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-06 r.
[BMSiG-10063/2018]

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY "ĆMIELÓW" i "CHODZIEŻ" S.A. z siedzibą w Ćmielowie (27-440) przy ul. Ostrowieckiej 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 20.366.107,20 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP 7640001526 oraz numer REGON 570064263 ,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!