III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 10855.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GU 76/18, X GUp 209/18
[BMSiG-10147/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 76/18 ogłosił upadłość Hanny Mareckiej zamieszkałej w Warszawie (PESEL (informacja ukryta) ) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!