III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 10857.
SĄD REJONOWY W KALISZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 4/18 "of", V GUp 21/18
[BMSiG-10032/2018]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26.02.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 4/18 "of" ogłosił upadłość Jacka Piotrowskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: os. Mieszka I 17/11, 63-300 Pleszew (numer PESEL: (informacja ukryta) ). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!