III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 10860.
SĄD REJONOWY W KALISZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 189/17, V GUp 104/17
[BMSiG-10041/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem z dnia 1.12.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy w Kaliszu, w sprawie o sygnaturze akt V GU 189/17 ogłosił upadłość dłużniczki Jolanty Wojtkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Jolanta Wojtkowska WOJT -GAZ z s. w Ostrowie Wlkp., NIP: 6221269347 . Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!