III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 10860.
SĄD REJONOWY W KALISZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 189/17, V GUp 104/17
[BMSiG-10041/2018]

Postanowieniem z dnia 1.12.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy w Kaliszu, w sprawie o sygnaturze akt V GU 189/17 ogłosił upadłość dłużniczki Jolanty Wojtkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Jolanta Wojtkowska WOJT -GAZ z s. w Ostrowie Wlkp., NIP: 6221269347 . Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!