III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 10861.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 628/17, XII GUp 75/18
[BMSiG-10142/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 628/17 dotyczącej upadłości dłużnika Tadeusza Ziętka, numer PESEL (informacja ukryta) , dnia 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.Wyznaczono sędziego komisarza w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!