III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 10879.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 787/17
[BMSiG-10077/2018]

Sprostowan Syndyk wnosi o sprostowanie omyłki w ogłoszeniu w MSiG Nr 26/2018 (5414) z dnia 6 lutego 2018 r., poz. 5423. Jest: Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Ogrodowskiego, PESEL: (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał dnia 15.01.2018 r. Sędziemu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!