III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 10894.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 17/16
[BMSiG-10141/2018]

Syndyk postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Upadłego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Andrzej Siuta, zam. Rzeszów, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 17/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi oddzielnego i częściowego plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!