III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 10903.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp "of" 105/16
[BMSiG-10151/2018]

Sędzia komisarz w Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Violetty Rokickiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp "of" 105/16) syndyk ukończył i złożył do akt aktualny opis i oszacowanie nieruchomości upadłego - nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 5 położonej w Ornecie przy ul. 1 Maja 60B wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 106/21, dla której jest prowadzona KW nr OL1L/00028967/8. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.