IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 10920.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-02-18 r., sygnatura akt: KA VIII Ns-Rej. KRS 7082/18/892
[BMSiG-10153/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu: AGAT PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w SOSNOWCU, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 349186, posiadającego ostatni...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!