IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 10929.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-09-28 r., sygnatura akt: XII Ns-Rej. KRS 133/18/292
[BMSiG-10126/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, wszczął postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Postępowanie dotyczy Flexus spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Batorskiej, KRS 0000434745, ostatni ujawniony adres: Wola Batorska 620,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!