IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 10934.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-03-22 r., sygnatura akt: XII Ns-Rej. KRS 393/18/420
[BMSiG-10042/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza, że wszczął postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec OPENCAM.PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabierzowie, KRS 0000381382, ostatni adres: ul. Leśna 2 lokal A, 32-080 Zabierzów. Wzywa się...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!