IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 10940.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-02 r., sygnatura akt: XII Ns-Rej. KRS 95/18/919
[BMSiG-10069/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm zajmujących się rozmnażaniem roślin

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 01.30.Z (Rozmnażanie roślin).

Liczba rekordów:
1 814

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa małopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie małopolskim.

Liczba rekordów:
531 915

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza, że wszczął postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec Przedsiębiorstwo Handlu Produkcji i Usług HASTEX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Proszowicach, KRS 0000133572, ostatni adres: ul. Kopernika 3, 32-100 Proszowice.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności faktycznych przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że Przedsiębiorstwo Handlu Produkcji i Usług HASTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Proszowicach, KRS 0000133572, nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu Spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jej wykreślenie z Rejestru.