V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 10950.
SĄD REJONOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 733/17
[BMSiG-10055/2018]

W Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. pod sygn. akt I Ns 733/17 toczy się postępowanie z wniosku Danuty Koniecznej i Tadeusza Koniecznego o stwierdzenie zasiedzenia na ich rzecz nieruchomości rolnej stanowiącej działki nr 344, 345, 346 o powierzchni 1,2400 ha, położonej w Lezionie, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. prowadził Księgę Wieczystą Leziona...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!