XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 67973.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-12-01 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5954/18/498]

W dniu 2018.03.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WPISAĆ

3.Adres poczty elektronicznejELMAN@ELMAN. COM.PL
4.Adres strony internetowejWWW. ELMAN.COM.PL

Rubryka 3. Oddziały

WPISAĆ

1

1.Firma oddziałuELMAN JANUSZ POPRAWA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W STRZEGOMIU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina STRZEGOM miejscowość STRZEGOM
3.Adres oddziałumiejscowość STRZEGOM ulica UL. ŚW. ANNY nr domu 15 kod pocztowy 58-150 poczta STRZEGOM kraj POLSKA