XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

c) Spółki partnerskie

Pozycja 68047.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-09-30 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/1579/18/457]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 6 marca 2018 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Informacje o umowie oraz Dane partnerów pierwszego działu KRS, rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

Aby przeczytać pełną treść wpisu do KRS, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!