XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 68079.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-09-29 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7008/18/730]

W dniu 7 marca 2018 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.

Aby przeczytać pełną treść wpisu do KRS, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!