XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 68085.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-11-02 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5588/18/661]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza sklepów ze sprzętem radiowo-telewizyjnym

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 47.43.Z (Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
1 879

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
26 965

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.03.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 22.01.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.2017

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.10.2016 DO 30.09.2017

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.10.2016 DO 30.09.2017