Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 68163.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-22 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/4348/18/104]

W dniu 2018.03.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTELMIŃSKI
2.ImionaJÓZEF JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.350,00;-ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE