XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 68164.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-06-30 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1870/18/151]

W dniu 2018.03.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość JACEWO nr domu 76 kod pocztowy 88-100 poczta INOWROCŁAW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość JACEWO ulica UL. KWIATOWA nr domu 23 kod pocztowy 88-110 poczta JACEWO kraj POLSKA