Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 15314.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-05-09 r.
[BMSiG-14619/2018]

Likwidatorzy spółki pod firmą PERFECT CARE 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą Świdnicy przy ul. Stefana Żeromskiego 4 lok. 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000617141, ogłasza, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 30 marca 2018 r. uchwałę o rozwiązaniu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!