Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 15329.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-06 r.
[BMSiG-14727/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego "FILTEX" z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041689, w dniu 6 września 2001 r. zwołuje w dniu 9 czerwca 2018 r., o godzinie 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!