III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 15537.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GU 122/18/12, X GUp 52/18/12
[BMSiG-14776/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2018 roku o sygn. akt X GU 122/18/12 ogłosił upadłość dłużnika Roberta Wójcika, zamieszkałego w Będzinie (42-506), (informacja ukryta), posiadającego numer PESEL (informacja ukryta) ; określił, że upadły jest osobą...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!