III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 15552.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 87/18, V GUp 87/18
[BMSiG-14881/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20 marca 2018 r. (sygn. akt V GU 87/18) ogłosił upadłość Marka Chmiela, zam. Sonina, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.Dla postępowania upadłościowego nadano sygn. akt V GUp...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!