III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 15554.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 88/18, V GUp 104/18
[BMSiG-14931/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 marca 2018 r. (sygn. akt V GU 88/18) została ogłoszona upadłość Ewy Łyszczek, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: (informacja ukryta), 36-060 Głogów Małopolski,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!