III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 15555.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 102/18
[BMSiG-14876/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 26 marca 2018 r., sygn. akt V GUp 102/18, ogłosił upadłość likwidacyjną majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marek Rusin, (informacja ukryta), 39-200 Dębica, PESEL: (informacja ukryta) .Na Sędziego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!