III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 15566.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XI GUp 299/16
[BMSiG-14804/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Danuty Dzierżyńskiej, zam.: Poznań, nr PESEL (informacja ukryta)4, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 299/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!