III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 15577.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 114/17
[BMSiG-14993/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Alicji Nierobisz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt V GUp 114/17 zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!