III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 15596.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII GUp 145/17
[BMSiG-14765/2018]

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt GUp 145/17, Stanisława Antoniego Giżyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Stanisław Giżycki w Ostrołęce, ul. Srebrna 12, 07-410 Ostrołęka, NIP 7581006923 , zawiadamia, że w dniu 16.03.2018 r. złożył do Sędziego komisarza listę wierzytelności. W terminie dwóch...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!