III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 15598.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XI GUp 52/17
[BMSiG-14796/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Pauliny Antczak, zam. w Buczu, nr PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 52/17, zawiadamia, że syndyk w dniu 27 lipca 2017 r. złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!