III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 15601.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 122/17
[BMSiG-14778/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 12 marca 2018 r. złożone przez syndyka masy upadłości upadłego Eweliny Wołczyńskiej, nr PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, uzupełnienie listy wierzytelności (sygn. akt V GUp 122/17, Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!