III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 15605.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp "of" 38/17
[BMSiG-14820/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Żywicy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp "of" 38/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!