III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 15611.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 164/17
[BMSiG-14900/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 20 marca 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości upadłego Michała Kaczmarzyka (nr PESEL (informacja ukryta) ), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 164/17, Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!