III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 15620.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 1074/17
[BMSiG-14789/2018]

Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 1074/17) Natalii Piotrowskiej, tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 4 kwietnia 2018 r. listę wierzytelności. Informuje się ponadto, iż ww. listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!