III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 15622.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XI GUp 193/16
[BMSiG-14793/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Piotra Ratajczaka, zam. w Czerwonaku, nr PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 193/16, zawiadamia, że syndyk w dniu 30 czerwca 2017 r. złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!