III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 15629.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 14/16
[BMSiG-14974/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Braun, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, zamieszkałej w Gdyni, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 14/16, zawiadamia, że syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszy masy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!